מתחם המגוון הביולוגי נמצא בחלק הצפוני של פארק אריאל שרון, בסמוך לנחל כופר. מתחם זה מהווה מרכז טבע עירוני ומציע לקהלים רבים ושונים ליהנות ולהכיר מקרוב את בתי הגידול הלחים.

התכנון מאפשר לקהל הרחב לטייל בתוך מערכת טבעית של בתי גידול איכותיים שיאפשרו קיום של עושר ביולוגי רב, הקהל מוזמן לצפות במגוון חי וצומח על גדות בריכת חורף ואגם מלאכותי, דרך מסתורים ומרפסות תצפית בהם יתקיימו מערכות טבעיות אקולוגיות ייחודיות. בדופן הדרומית של המתחם שתולים עצי בוסתן בטראסות, וממזרח לו תוכננה בריכת חורף וחלקת צמחי בר של צמחייה ארץ ישראלית.

המרכז אשר יהיה לאבן שואבת בתחומו, יקיים פעילויות מודרכות לקבוצות וכן יפעיל תחנת מחקר וניטור עופות נודדים בשיתוף ובהנחיית אקולוגים של החברה להגנת הטבע והאקדמיה.


לקוח: חברת פארק אריאל שרון
אדריכלים אחראים במשרד: עליזה ברוידא, שלומית זילברמן
ניהול: לוג ניהול פרויקטים