ביה"ס ע"ש פורטר ללימודי הסביבה -אונ' תל אביב
ביה"ס ע"ש פורטר ללימודי הסביבה באונ' תל אביב, היושב על מצוק הכוכר של אוניברסיטת ת"א מציג הלכה למעשה את עקרונות הבנייה הירוקה. גישה זו יושמה משלב התכנון המוקדם ועד לשימוש היומיומי.
הפיתוח הנופי סביב המבנה כולל את רחבת הכניסה בה משולבות בריכות אקולוגיות
לטיהור מים אפורים (מי הכיורים ,ומקלחות) וכן מי הגשמים מהגג, למטרת השקית הצמחייה. תוכננה מערכת איסוף מי נגר עילי לאזורי חלחול, נעשה שימוש בחומרים ממוחזרים ונשתלה צמחיה חסכונית במים.

בשטח גג הבניין יושם גג ירוק עם צמחיה של סוקולנטים, וכן תוכננה כיתת לימוד פתוחה ומוצלת המאפשרת תצפית על סביבת הבניין והעיר .


לקוח: אוניברסיטת תל אביב / עיריית ת"א יפו
מתכננים: ברוידא מעוז אדריכלות נוף.
אדריכלים אחראים במשרד: עליזה ברוידא, רות מעוז, שלומית זילברמן
נהול פרויקט: ליאור עיני ברן פרויקטים בע"מ
קבלן: שיתופית בע"מ / קובי / שלומי גונן