אות העיצוב 2018

קרית המוזאונים רמת גן

קרית המוזאונים רמת גן

המשרד

טיילת ים המלח

פארק אריאל שרון-תכנית אב

פארק צארלס קלור

גן בעברית

ביה"ס ע"ש פורטר ללימודי הסביבה 2

ביה"ס ע"ש פורטר ללימודי הסביבה

מדרון יפו 3

מדרון יפו 2

מדרון יפו

טיילת רידינג

טיילת רידינג

טיילת רידינג